Betingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra
Kalundborg skiklub. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået
andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Kalundborg skiklub.

Produkter
Du kan via www.kalundborgskiklub.dk tilmelde dig til skiklubben.

Tilmeldelse til Kalundborg skiklub her

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger
disse med leverancen fra Kalundborg skiklub. Ønsker du yderligere oplysning eller
rådgivning fra kalundborg skiklub side, er denne af vejledende art. Kalunsborg Skiklub indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Kalundborg skiklub anses for sket, når forbrugeren har fået
varen udleveret. Forsendelsen af medlemskab sker med PostDanmark samt e-mail.
Leveringstid:
For medlemskaber samt tilmelding til kurser/arrangementer/klubture, vil varen blive sendt til den, af kunden oplyste, emailadresse. For alle andre varer gælder en leveringstid på 5 arbejdsdage.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt i Kalundborg skiklub overgår til dig som forbruger på
leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kalundborg skiklub, skal påberåbes
i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og
på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager
en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Kalundborg skiklub. Du kan som
udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter du har
fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed
afgrænset af den holdbarhedsperiode, Kalundborg skiklub har stillet dig i udsigt.

Fortrydelsesret
Kalundborg skiklub yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager
dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og
mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger,
der er forbundet med at returnere varen.

Firmaoplysninger:
Kalundborg Skiklub
Lærkebakken 19
4400 Kalundborg
Tel. 20 14 45 60
CVR: 30 06 42 40