Generalforsamling

Generalforsamling i Kalundborg Skiklub.

Kalundborg Skiklubs ordinære generalforsamling afholdes

Torsdag 27.04.2017 kl.19.00 i Kalundborg hallerne, mødelokale 3.   

Skiklubben byder på snitter, øl og vand.

 

Af hensyn til dette traktement, bedes de der kommer tilmelde sig til formanden på jacobsen-kalundborg@dadlnet.dk

senest mandag 24.04.17 kl. 12.00.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.  

 

5. Fastholdelse af medlemmer – hvad gør vi ?

    Klubbens store problem er fortsat, at mange undlader at betale kontingent, hvis de ikke skal med

    på det kommende års skitur. Det medfører et betydeligt ekstra administrativt arbejde for klubbens

    kasserer at skulle fremsende rykkere, som alligevel ikke bliver betalt.

    Vi har tidligere forkastet en tvungen PBS-tilmeldelse, fordi den var for dyr.

    Gode ideer modtages.

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. for første

    familiemedlem samt 150 kr. for de resterende, dog max. 550 kr. per familie.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen ( vælges for 2 år ad gangen ):

    På valg i år er Henrik Bo Mikkelsen og Jesper Guldberg.

    Sidste år blev Jack Brændemose, Arthur Christensen og Jens Ole Jacobsen valgt for en 2-årig  

    periode og er dermed først på valg i 2018.

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen ( vælges for 1 år ad gangen ):

    Sidste år blev Dudi Suadicani genvalgt – hun accepterer sandsynligvis genvalg.

    Sidste år blev Gitte Davidsen valgt for første gang – hun accepter sandsynligvis genvalg.

   

9. Valg af revisor.

    Anders Peter Jensen blev genvalgt sidste år  – han accepterer sandsynligvis genvalg.

 

10. Valg af revisorsuppleant

      Steen Dahlgaard – genopstiller.

 

11. Næste års arrangementer:

      Aller er vist enige om, at dette års tur til Alpe D`Huez var en stor succes, som tåler en

      gentagelse. Hotellet var væsentligt bedre end tidligere år, og igen var vi særdeles heldige med

      vejret, idet der kom ½ meter sne de sidste 2 dage inden vores ankomst.

      Formanden arbejder på at kunne præsentere et tilbud fra Langley til næste års uge-3 skitur, som   

      nok igen skal gå til Alpe D`Huez.

      Såfremt der er stemning for det, vil vi prøve at arrangere en 3-dages tur sidst på sæsonen, evt.

      som en ”kør selv” tur til Midtsverige eller Hafjell i Norge – inputs er velkomne.

    

12.Eventuelt.

 

Efter Generalforsamlingen vil Arthur fremvise billeder fra sidste års tur til Val D`Isere, og klubben sponsorerer en kop kaffe og småkager.

Mvh. Formanden.